Socker

May 10, 2021

Aaah, äntligen börjar vi prata konkret vad som är ”bra” och ”inte bra” att äta. Denna första post specifikt om socker.

Vad använder vår kropp socker till?

Socker kan användas till tre saker:

  1. Omedelbart omsättas till energi
  2. Lagras i muskler och i levern för att omsättas till energi inom kort (timmar / dagar)
  3. Omvandlas till fett och lagras för att omsättas till energi senare (mer än någon dag)

Kroppen kommer prioritera i denna ordning, dvs först används det sockret som vi behöver för vad vi gör just nu (är vi ute på löprunda och tar en energi-gel kommer den sannolikt i helhet hamna i kategori 1). Sedan prioriteras alternativ 2 och detta är vad som används när atleter ”kolhydrat-laddar” inför en tävling. Det finns dock en gräns för hur mycket vi kan lagra som socker att användas med kort varsel, så när det lagret är fullt går kroppen över i punkt 3.

För att förtydliga: socker kan alltså, precis som fett, lagras som fett i vår kropp. Det är först vid punkt 3 ovan som sockret syns visuellt på vår kropp, dvs vi får mer fett.

Socker

Så det är när socker omvandlas till fett som det är skadligt?

Nej!

Det verkar som att redan vid punkt 2, eller möjligtvis till och med punk 1, så påverkas kroppen negativt av sockret. Detta gäller även om vi inte är diabetiker.

T.ex. visade forskarna att möss som får 25% mer socker än kontrollgruppen, dog snabbare och förökade sig mindre. Intressant i denna studie är att ingen viktskillnad sågs mellan mössen. Det vill säga skillnad i kosthållning gjorde inte att socker kom till steg 3 i listan ovan, men hade ändå så pass stor påverkan.

Flugornas herre

En studie på flugor visade att flugornas liv förkortades genom att ge dom (extremt) mycket socker i början av sina liv för att sedan övergå i normal diet. Detta skedde genom att en gen (FOXO) påverkades, vilket är en gen som även människor har. Effekten var 7% förkortat liv och att jämföra med en diet på nästan uteslutande socker fram till 20-30års ålder hos en människa och sedan normal kost. Innan vi avfärdar den som ”för extrem” ska vi dock tänka på att:

  • Effekten av vad vi gör är större ju senare i livet vi är (första 20-30 åren är inte i närheten av lika viktiga som sista 20-30 åren)
  • Vi människor äter socker genom hela livet, inte bara genom dom åren då är mest toleranta mot det

Effekten av socker hos människor skulle alltså kunna vara betydligt större än dessa 7% om man jämför en låg-socker-diet med en västerländsk diet där socker är upp till 25% av kalorierna

Reparationsläget och tillväxtläget

Ett annat sätt att se på socker är att det sätter kroppen i ”tillväxtläget” som vi tidigare har pratat om här på EverHealth. Det verkar som att en låg-socker-diet kan ha liknande effekter som att minska mängden kalorier i vår mat. Vi skrev tidigare om att äta mindre. Kan vi få samma effekt på livslängd som att äta mindre över lag, genom att byta ut sockret, så är det förmodligen något som fler kan följa! Eller vad tror du?

I veckans podcast pratar jag och Markus om socker ut olika hälsoperspektiv.


© 2021, Everhealth